Zonnegroei

Praktijk voor biodynamische therapie en coaching

"Een steuntje in de rug"

Ik benadruk dat biodynamische therapie teamwork is. De therapeut moedigt een cliënt aan om gevoelens en impulsen van het lichaam te herkennen en te verkennen. Het is niet de bedoeling om negatieve ervaringen te herleven of in oud zeer te blijven hangen, maar door emoties in een veilige omgeving te ervaren komt er ruimte om op een andere, vrijere manier te reageren. Hierdoor ontstaat een nieuw zelfbewustzijn en verbetert de kwaliteit van je dagelijkse leven. Monique: “Je kunt een vervelende ervaring of herinnering niet uitwissen, maar je hoeft er niet je hele leven last van te houden.”


Steuntje in de rug

Biodynamische therapie kan zowel een aanvulling zijn op regulieren medische en geestelijke gezondheidszorg als een op zichzelf staande therapie. Het is geschikt voor iedereen die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Een behandeling duurt gemiddeld vijf kwartier. Het aantal behandelingen kan sterk variëren en is afhankelijk van de persoonlijke behoefte en situatie.

Voor diegene die belang hechten aan gerichte persoonlijke en/of professionele groei.

Een gesprek is een unieke manier om in de spiegel te kijken. Het is een effectieve manier van zelfreflectie die je zelfkennis vergroot. Je krijgt een andere kijk op je persoonlijke ideeën, overtuigingen en drijfveren en je bent in staat effectiever gedrag te laten zien tijdens en na het traject.

Een traject start met een vrijblijvend intakegesprek.In dit gesprek stellen we een stappenplan samen waarin je hulpvraag, je doel(stellingen), het aantal gewenste sessies en de werkwijze worden opgenomen. Dit plan dient tevens als leidraad gedurende het traject.

Als therapeut denk ik met je mee, nooit voor je.


Het intakegesprek van ongeveer 5 kwartier kost € 50,00 evenals een sessie van 5 kwartier.

Afmelden of verschuiven van gemaakte afspraken kan in overleg en minimaal 24 uur van te voren. Daarna worden de therapiekosten in rekening gebracht.